Čtenářské kluby

Krajský akční plán v oblasti vzdělávání

05.03.2019, 14:00

Přijďte se seznámit s možnostmi podpory vaší školy prostřednictvím KAP v oblasti čtenářské i jiných gramotností. Dozvíte se o vzniku metodických kabinetů českého jazyka, matematiky a ICT.

Program:

  • Představení činnosti KAP pro Ústecký kraj v oblasti vzdělávání, se zaměřením na činnosti Odborných metodických skupin a lídrů jednotlivých škol.
  • Představení projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) realizovaném NIDV, s možností zapojení pedagogů do kabinetu matematicky, českého jazyka a ICT na krajské či oblastní úrovni.