Čtenářské kluby

Hrdina příběhu

17.01.2019, 15:30

Dílny čtení zaměřené na postavu příběhu.

Jaké postavy v příběhu můžeme objevit? Hlavní, vedlejší, kladné, záporné... a ještě další?