Čtenářské kluby

Poezie v literární výchově II

22.10.2018, 15:00

Pokračujeme v odbourávání obav z poezie, tentokráte k emočnímu básnickému prožitku využíváme tvorbu Shela Silversteina – konkrétní čtenářské lekce.