Čtenářské kluby

Hry ve výuce

17.09.2018, 15:00

Důležitost začlenění her do výuky, jejich funkce, možnosti využití v průběhu hodiny (burza nápadů), konkrétní ukázky, společné sdílení prožitků.