Čtenářské kluby

Přísloví jako téma i možnost oživení výuky

28.01.2019, 15:30

Povíme si něco typech frazémů, o přísloví, a dáme si tipy pro práci s ním. Zařadíme i zábavnou frazeologii a cvičení, která oživí vyučovací hodiny. Dalším naším tématem budou citáty a jak s nimi pracovat.