Čtenářské kluby

Nebojme se básniček 2 (zimní tématika)

13.12.2018, 14:30

Doporučení osvědčených knih a autorů, rozkrývání toho, co se v básni skrývá a co nabízí, čtenářské cíle básniček, porozumění, metody a formy práce s básní.