Čtenářské kluby

Čtenářství dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

15.11.2018, 14:30

Setkání s odborníkem na problematiku SVP

Praktické rady a doporučení k práci s dětmi se SVP, sdílení zkušeností.