Čtenářské kluby

Čtenářské cíle 1

20.09.2018, 14:30

Zmapování čtenářských cílů, úrovní a oblastí

Co se skrývá pod jednotlivými cíli, porozumění terminologii, praktické třídění čtenářských cílů, formulace cílů slovy žáka.