Čtenářské kluby

Otevřený čtenářský klub

18.04.2018, 14:57

Dne 18. 4. 2018 se do našeho táborského klubu přišlo podívat 10 pravidelných účastnic setkání Centra kolegiální podpory. Společně jsme si vyzkoušeli aktivity na seznamování, doporučování knih a zažili si dílnu čtení a knižní hádanky.

Po vzájemném představení, kdy jsme si na hruď nalepili štítky s tím, co máme nejraději, děti dostaly nelehký úkol: Vybrat si jednu paní učitelku, se kterou si myslí, že toho mají nejvíc společného.

Děti byly báječné, netrvalo to dlouho a každá z nás měla jednoho z nich ve dvojici (z důvodu nižšího počtu dětí nám vznikly i dvě trojice, ale ani to nebylo na škodu), následně se hned vrhly ke knihovničce, aby nám vybraly knihu, která by se nám mohla líbit, a s krátkým komentářem nám ji předaly. Doporučily nám opravdu skvěle, všechny „dospělačky“ se shodly na tom, že ona kniha je super, a že by si ji s chutí přečetly. To si ostatně také hned mohly zkusit, protože následovala dílna čtení, během které jsme všichni (děti četly ze svých přinesených knih) měly za úkol vyhledat co nejkrásnější, nejoriginálnější, nejlepší větu/odstavec a vypsat si ji/ho. Všichni jsme potom o přečteném úryvku mluvily, vyprávěly jsme si o knížkách, které čteme, vymýšlely jsme, co by se s těmi vypsanými citacemi dalo dál dělat. Děti přišly s návrhem, že bychom je mohly dát někomu jako hádanku (Přiřaď citaci ke knize.), což nám přišlo jako senzační nápad, který určitě někdy v budoucnu vyzkoušíme.

Další aktivitou už byly spíše jen pro pobavení Knižní hádanky. Dvojice si vylosovaly nápovědu, podle níž naleznou v klubové knihovně knížku. V tomto úkolu jim byly nápomocny především děti (také na to byly náležitě hrdé!), které se v naší knihovně orientují nejlépe. Nebyl pro ně tedy problém rozšifrovat, že „Cukr oceánu“ je ve skutečnosti kniha Sůl moře, že „Když se nějaké zvíře chechtá“ je Když se pes směje, „Strašné story z černého auťáku“ jsou Příšerné příběhy z černé lodi a další… Nalezly tak společně v každé knize lísteček s gratulací a odkazem na sladkou odměnu.

Na závěr jsme se společně rozloučily, děti odcházely s knihou a paní učitelky s novou inspirací pro svoji vlastní četbu i pro své žáky.