Čtenářské kluby

Roční výročí čtenářského klubu

26.02.2018, 14:29

Školní čtenářské kluby na druhém stupni oslavily první rok svého života!

Z tohoto důvodu jsme dnešní klubovou schůzku pojali jako velkolepou oslavu 😊. Dětem jsme rozdaly certifikáty čtenářů, ze kterých měly opravdu radost, a společně jsme si připili rychlými špunty a následně debatovali o fungování klubu. 

Moc nás potěšilo, jak hodnotí čtenářský klub – byly velmi otevřené a upřímné. Někdo díky návštěvám klubu začal více číst. Někdo získal chuť vůbec začít číst. Pro někoho je to nejlepší kroužek, kam kdy chodil. Někteří začali psát a přestali se stydět za to, co píší. Obecně pozitivně děti hodnotily atmosféru v klubu – možnost se otevřeně vyjádřit, aniž by musely mít zábrany nebo obavy. Bylo i dost času na dílnu čtení a popovídání si o úkolu. Na závěr děti dostaly úkol vytvořit certifikáty pro nás, tak jsme opravdu zvědavé.

Doufáme, že i v následujícím období budou děti klub s oblibou navštěvovat a rozvíjet tak své čtenářské dovednosti.

Adéla Hufová a Markéta Vágnerová – manažerky klubu