Čtenářské kluby

Otevřený čtenářský klub

25.10.2017, 13:58

Ve středu 25. října jsme měli otevřený čtenářský klub, kterého se zúčastnili nejen učitelé ze Základní školy v Moravské Třebové, ale i naše regionální koordinátorka a kolegové z naší školy.

Přestože už bylo odpoledne, po škole a den před prázdninami, sešel se čtenářský klub v překvapivé síle a nadšení z knih bylo na dětech rozhodně znát. Dětem nijak nevadilo, že součástí klubu byla poměrně početná návštěva. Nebály se komunikovat a na jakoukoliv otázku reagovali bez ostychu.

Na začátku klubu jsme se věnovali hodnocení četby za uplynulý týden. Někdy se zaměřujeme na překvapivé momenty v knize, někdy zase na to, jak děj v knize pokročil. Děti se na tomto setkání měly zamyslet, jaký je důvod toho, že čtou právě danou knihu. Překvapily nás některé odpovědi. Některé děti uměly být v důvodech velmi konkrétní.

Jako každé setkání se děti těšily na novinky z knihovny. Opět jsme měly radost z toho,  že se i toto setkání nějaká kniha vypůjčila.

Další aktivitou na klubovém setkání (na kterou jsme se velmi těšily) bylo předvídání děje knihy na základě obálky a názvu. Ač pravidla zněla jasně, některé děti nevydržely (nebo neslyšely), že se nemají do knihy dívat a ani číst anotaci vzadu. Přesto musíme uznat, že fantazie dětí nezná mezí. Některým se podařilo děj pěkně nastínit, nebo dokonce i s drobnými nedostatky uhodnout. Ti, kteří děj neuhádli, ale nemusí zoufat, protože by klidně své vlastní návrhy mohly rozpracovat a knižně vydat. Samozřejmě jsme se nevyhnuli ani odpovědím, které se skládaly z jedné věty, což je škoda.

Při brainstormingu literárních žánrů jsme se dostali na pěkné číslo – děti přišly na cca 15 literárních žánrů. Poté měli děti za úkol vyjmenovat klíčová slova, která se vztahují k jednotlivým žánrům. Pracovali ve dvojících a každá dvojice do toho dala vše. I když měla daná dvojice napsáno klíčových slov jen pár, dokázala při debatě najít a rozvíjet další klíčová slova. Žánrové rozčlenění knih čtených při samostatném čtení nedělalo dětem žádné potíže. Naopak si uvědomily, že se v jejich knihách prolíná žánrů více.

Vzhledem k počtu účastníků – diváků jsme tentokráte příliš návštěvu nezapojovali do dění klubu, děti po chvíli jakoby zapomněly, že jsou tam „ diváci“ a reagovaly naprosto přirozeně a bez ostychu.

Po skončení klubu a vyprovodění dětí následovala reflexe s našimi hosty, vzájemné sdílení postřehů a zkušeností, předávání materiálů.  Celou akci hodnotili velmi pozitivně a přínosně.