Čtenářské kluby

Otevřený klub

15.01.2018, 11:10

Tentokrát přivedla naše paní asistentka na návštěvu do klubu tři nová děvčata, Danielku, Marušku a Nelu.

Od tohoto dne chtějí docházet děvčata do čtenářského klubu pravidelně. Holkám se líbí prostředí školní knihovny, rády listují v knihách, říkají, že to v knihovně voní. Také uvařený čaj se sušenkami na ně udělal dojem. Pondělní odpoledne vnímají podle slov paní asistentky jako privilegium, že někam patří, že jsou členové čtenářského klubu svoláváni rozhlasem, dostávají lístečky s pokyny, jezdí za nimi přímo spisovatelky a herci, či mají možnost nakupovat knihy pro školní knihovnu. 

Paní asistentka pozitivně hodnotí práci ve čtenářském klubu, je sama náruživá čtenářka. Pracuje s romskými dětmi v rodinách v terénu, ví, jak jejich rodinné prostředí vypadá, že je velmi často značně nepodnětné. Oceňuje, že je zde možnost pracovat s dětmi se SVP. 

Děti v klubu jsou zvyklé na návštěvy. Irenka měla radost, že paní asistentka přivedla její sestřičku. I když zatím neumí číst, jen si knihy ráda prohlíží. Mikuláš dělá pro náš klub,,náboráře“ - dovedl do klubu již dva své kamarády. Další otevřený klub chystáme na konec školního roku a pozveme kolegy ze sborovny i rodiče.