Čtenářské kluby

Otevřený čtenářský klub

21.11.2017, 14:41

Na otevřený klub jsme pozvaly paní učitelky ze školy i rodiče. Některé děti měly zpočátku, když jsme o týden dříve s nimi probíraly jak bude otevřený klub vypadat, při představě rodičů a pedagogů za zády problémy, že se budou stydět a nebudou se moci dobře soustředit, ale k ničemu takovému nedošlo. Na začátku klubu děti vyprávěly, proč knihy čtou a co jim klub dává. Pak líčily, jak se v minulém klubu zabývaly Brailovým písmem a jak moc je to bavilo. Následovalo povídání o přečtených knihách a úkol vybrat si z připravené hromádky knížek jednu a zdůvodnit, proč právě ji, čím čtenáře zaujala (obalem, názvem, anotací, tloušťkou apod). Po dílně čtení následoval dopis autorovi, ve kterém děti vyjádřily, proč se jim kniha líbí, či nelíbí (moc smutná). Rodiče i paní učitelky si udělali představu o tom, co vlastně v klubu děláme a divili se, jak děti bez problémů o knihách vyprávějí a jejich projevy v klubu jsou odlišnější od těch ve třídě. Nebojí se zde více projevit a je vidět, že jim klubové prostředí prospívá. Na závěr si děti půjčují knihu na domácí čtení.