Čtenářské kluby

Otevřená lekce čtenářských klubů

23.01.2018, 13:45

Poslední lednové úterý na chrlické základní škole proběhla všemi dlouho očekávaná (a svědomitě připravovaná) otevřená lekce.

Na vchodových dveřích i na nástěnce akcí byl vyvěšen (a průběžně aktualizován dodatkovými šipečkami) plakát s otiskem prstu signalizující detektivní zaměření této lekce. Jeden plakát a pár výtisků velikosti A5 bylo formou letáčků zanecháno v každé třídě druhého stupně (včetně pátých tříd) a rozdán zájemcům. Třídní učitelé byli zároveň požádáni o připomenutí akce v den konání klubu. V tento den byly navíc po škole rozmístěny směrové ukazatele s detektivem, které měly nové členy dovést až do třídy, kde se každé úterý konají kluby.

Protože tato lekce byla speciální, tak i její harmonogram se mírně lišil. Program byl naplánován tak, aby návštěvníci mohli libovolně přicházet a odcházet, aniž by narušili chod klubu a zároveň aby si vyzkoušeli všechny aktivity zaměřené především na prezentaci knih z knihovničky čtenářského klubu.

Ve třídě byla celkem 3 stanoviště:

  • Vypátrej, z jaké knihy je daný text

Na tomto stanovišti bylo na lavici rozmístěno celkem 7 knih (úryvky byly pouze z 5 knih) a deset ukázek různé obtížnosti (zelené ukázky obsahují slovo z názvu knihy; modré ukázky obsahují indicie, které mohou poradit; červené ukázky jsou na přiřazení nejtěžší – nutná znalost knihy nebo nutnost propojení s již přiřazenými ukázkami, např. podle jména hlavního hrdiny).

  • Vypátrej, z jaké knihy je daný obrázek, knihy však nesmíš otevřít, můžeš soudit pouze z přebalu.

Na tomto stanovišti bylo na lavici rozmístěno celkem 7 knih (úryvky byly pouze z 5 knih) a pět ukázek různé obtížnosti (barevně rozlišené stejně jako u textů).

  • Miss sympatie

Toto stanoviště zabíralo nejvíce prostoru, protože na něm byly vyskládány všechny zbylé knihy z knihovničky. Úkolem návštěvníků bylo určit knihu, která se nám zdá podezřelá, která nás nenechá jen tak odejít, která nás zaujme, která nás svádí k přečtení… napsat ji na lísteček a vhodit do hlasovací urny.

Klubáci byli obeznámeni s pravidly jednotlivých stanovišť, aby mohli pomáhat hladkému průběhu otevřené lekce. Luděk dokonce přinesl bonbóny, které měly sloužit jako dekorace a v závěru jako odměna za dobře odvedenou práci. (Jako obvykle byl slavnostně oblečen a na košili měl připevněnou čtenářskou placku.)

Po kontrole zjištěných údajů (každý kniha měla své číslo a každé ukázce bylo přiřazeno písmeno) a následné sečtení bodů v kartě agenta (zelená 1b, modrá 2b, červená 3b) dostal každý detektiv diplom.

Kdokoliv, kdo měl diplom, si mohl vzít na památku netradiční záložku do knihy, kterou klubáci vyráběli na předešlé lekci. Z rubu je ilustrace z některé knihy nebo citát, z lícové strany je nálepka s logem klubů a nápis Každé úterý v 13:45).

V poslední třetině lekce jsme otevřeli volební urnu Miss sympatie a sečetli hlasy – bohužel jsme zjistili, že jsme se neshodli na žádné knize. Toto zjištění jsme však využili ve svůj prospěch a požádali účastníky, aby zvolenou knihu opět našli a představili ji ostatním návštěvníkům. Každý popsal, co jej na dané knize zaujalo a co se dozvěděl z přebalu.

Ke konci lekce jsme se tedy všichni sešli v kroužku na koberci se sušenkami a čajem, diskutovali o knihách, početli si a někteří návštěvníci si dokonce vypůjčili knihy a s nadšením prohlásili, že budou do klubů určitě chodit.