Čtenářské kluby

Čtenářsky podnětné prostředí ve škole

24.04.2017, 14:30

Školní knihovny, otevřené knihovničky. Jak na literaturu na 2. stupni ZŠ. Dílny čtení na školách. Motivace ke čtení.

Budeme rádi za potvrzení vaší účasti na ckp@zszborovska.cz