Čtenářské kluby

Návštěva MŠ Březno

07.02.2018, 12:36

Jedním z pilířů čtenářského klubu je sdílení, proto jsme navštívili děti z mateřské školy, abychom jim přiblížili jednu z mnoha knih naší knihovničky. Četli jsme jim z díla autorky Cressidy Cowellové Jak vycvičit draka. Téma jsme vybrali záměrně, neboť ve Březně máme svého draka a protože byla kniha zfilmována. Dětičky se seznámily s těžkostmi výcviku draků, zkusily překlad z dračtiny a vybíraly z obrázků draků, které pro ně vymysleli a nakreslili členové klubu. Ti k nim přečetli i svérázné charakteristiky. I přes počáteční zdrženlivost jsme si to nakonec užili, skvěle se pobavili, navzájem obohatili a spousta dětí si knihu prohlížela. Na závěr jsme mateřinku pozvali k nám do klubu, kde pro ně opět připravíme zajímavé úkoly.