Čtenářské kluby

Jen jestli si nevymejšlíš

14.06.2018, 15:00

Hravá čtenářská lekce, vycházející z básniček amerického spisovatele a textaře Shela Silversteina, je zaměřená na hru s rýmy, procítění rytmu v básni a na podobnost s písňovou formou, na zvukomalebné citoslovce... Důraz je kladen také na porozumění neznámým slovům. Ale hlavně nám jde o hru a hravost a z nich vycházející uvolnění a fantazii bez hranic. Heslo: poezie je zábavná!