Čtenářské kluby

Čtenářství u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

12.04.2018, 15:00

Navazujeme na úspěšné říjnové setkání s PaeDr. Evou Mrázovou.