Čtenářské kluby

Školní a třídní knihovny

08.03.2018, 15:30

Jak je naplnit a jakými knížkami? Jak s knihami pracovat? A v čem tkví jejich význam?