Čtenářské kluby

Pane spisovateli, na slovíčko!

05.02.2018, 14:00

Využití nových metody při prezentaci probíraného spisovatele.