Čtenářské kluby

Čtenářské strategie - 2. díl

26.03.2018, 15:30

Pokračujeme v tom, co jsme začali v říjnu 2017 - na základě praktických ukázek a s oporou kolegiální skupiny se pokusíme hledat další příležitosti v pedagogické praxi, jak cíleně učit žáky užívat čtenářské strategie.