Čtenářské kluby

Hana Holubkovová

Boží volant

Povídá mi tuhle Bůh (trochu se při tom culí):

„Nechtěl by sis chvilku zkusit řídit Zeměkouli?

Namísto mě?“

„No jasně, proč ne!

Kde budu sedět? Jakej mám plat?

V kolik se chodí obědvat?

A kdy mám padla?“ ptám se já.

„Poslyš,“ Bůh na to povídá,

„Dej sem ten volant. Možná máš

na tohle ještě chvilku čas.“


Shel Silverstein: Jen jestli si nevymejšlíšzpět na team