Čtenářské kluby

Jana Hořovská

Vzpomínka na Prahu


Jak dlouho již je tomu,

co viděl jsem naposled

slunce zapadat nad Petřínem.

Tu Prahu líbal uslzený hled,

když halila se večerním stínem.


Jak dlouho nezalehl v můj sluch

líbezný šumot jezu Vltavy?

Dávno již na Václaváku ruch

zapomenut vytratil se z hlavy.


Ta neznámá pražská zákoutí,

ve stínu jatek a slepých stok,

jak těm se vede? Sotva se pro mne zarmoutí

tak, jaké já pro ně. ...


Praho, kamenná pohádko, vzpomínám!


Petr Ginz: Vzpomínka na Prahu


zpět na team