Čtenářské kluby

Zbyněk Němec

„Co odlišuje,“ pokládala si Maestra řečnickou otázku, „lidské bytosti od takzvaných zvířat na nižším vývojovém stupni? Jak to vidím já, je to přesně jeden půltucet podstatných věcí: Smysl pro humor, Představivost, Smyslnost – v protikladu k bezduchému, instinktivnímu páření světlušek či medvídků mývalů –, Intelektuální zvídavost, Nepoddajnost a Smysl pro estetiku, pro krásu jako takovou.“

„Nuže,“ pokračovala, „to jsou tedy vlastnosti, jež definují lidského tvora, z čehož plyne, že míra, jíž se někomu daných kvalit nedostává, určuje, o kolik méně je člověkem. Capisce? A v případech, kdy nenarazíme prakticky na žádnou určující vlastnost, mluvíme pak o bytostech, stojících severně od říše zvířat, ale jižně od lidského rodu, které spadají někam do meziprostoru. To jsou chybějící články.“

Babička byla toho mínění, že tento chybějící článek tradiční vědy ani nevyhynul, ani není nijak vzácný. „Je jich ve skutečnosti mnohem víc než nás, a jelikož to vypadá, že se dost rychle rozmnožují, nemá Darwinova evoluční teorie evidentně pravdu.“ Podle Maestřina názoru se s těmito chybějícími články mělo ze zákona nakládat stejně jako s lidskými bytostmi, neměly by trpět diskriminací v jakémkoliv ohledu, ale jejich písemné i mluvené projevy by měly být všeobecně přehlíženy a nikdo z nich by za žádných okolností neměl být dosazen do žádného úřadu.

„To sebou ale může nést problémy,“ zareagoval Switters, když se ve svých dvaceti letech pokoušel vypořádat s touto tirádou, „neboť do takových funkcí kandidují snad právě jen takoví, kteří, jak víš, oněch šest osobnostních rysů postrádají.“

Maestra s ním do puntíku souhlasila. Jen se nemohla rozhodnout, zda kvůli tomu, že plnoprávní lidé mají jednoduše na práci mnohem zajímavější věci, než aby své životy marinovali v letargických vodách veřejných koryt, nebo kvůli faktu, že jen chybějící články mohou ve své konejšivé banálnosti očekávat, že získají hlasy většiny tvořené dalšími chybějícími články. Tak či tak, babička i vnuk se shodli, že z šesti vlastností, jež odlišují lidi od podlidí, tvoří Představivost a Smysl pro humor asi ty nejpodstatnější.“        

Tom Robbins: Když se z teplých krajů vrátí rozpálení invalidé


zpět na team