Čtenářské kluby

Lucie Hlávková

Když se mi podaří uvolnit se a ztišit, je kouzlo principem života, který zažívám. Tím nemyslím nějaké magické praktiky – čáry, máry. Nemyslím kou-zlo. Čáry a kou-zla neumím. Ale pokud jde o fascinaci, zázrak, tak toho je Existence plná.

Všechno je Energie, a ta je jenom jedna. Vždy záleží na záměru, který ji vtiskneme. Hlavní je pohyb. Nálepky, jež dáváme Energii, jsou komplikované, zavádějící a matoucí, protože souvisejí s „hodnocením“. Jakmile se nasadí hodnocení, dostaneme se okamžitě do velice složitého světa. Ocitneme se ve světě mysli, pojmů, a není žádným tajemstvím, že to, co může být pro někoho zážitkem pozitivním, pro druhého představuje prožitek negativní. Jakmile pustíme mysl do rozdělování na dobré a špatné, dostaneme se vzápětí do problémů – vždy záleží na úhlu pohledu, z něhož se díváme.

Pavlína Brzáková: Ze-mě, cesta blázna a vnitřní svět Jaroslava Duška


zpět na team