Čtenářské kluby

Hana Svobodová

Ale já nezapomněl ani v této chvíli

ani v tomto domě svobody

střežené stůj co stůj

jaký je čas

a že se tam venku dokonává výprodej člověka

stále více pod cenou

takže nic už nezůstalo v lidech na svém místě

nic už v nich není nezbytné... 


Jan Zahradníček: Rouška Veroničina – z básně Tasov


zpět na team