Čtenářské kluby

Alžběta Ingrová

Kdy se člověk stane opravdově tím, za koho se jinak jenom vydává? Nejspíš tehdy, když se ocitne na místě, odkud už nemůže, nedokáže anebo nechce uniknout, na místě své trýzně. Opravdovost se vždy pojí s trýzní, protože člověku zavírá všechny brány k úniku, protože ho vede na okraj propasti, do níž se může kdykoli zřítit.

Ivan Klíma: Láska a smetí


zpět na team