Čtenářské kluby

Webinář - MŠ: Jak založit čtenářský klub pro předškoláky, 8 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112

doba trvání: 8 hodin (2x 4 hodiny, 12. a 13. 5. 2022)

maximální počet účastníků: bez omezení

přihlašování: 12. a 13. 5. 2022 / Praha / Jak založit čtenářský klub pro předškoláky - webinář | Nová škola, o.p.s (novaskolaops.cz)


V kurzu představíme základní vhled do metodiky rozvoje čtenářství u předškoláků, do současné dětské literatury a seznámíme Vás s praktickými zkušenostmi učitelů, kteří v mateřských školách rozvíjí dětské čtenářství cíleně. Nabízíme řadu praktických zkušeností z našich vlastních projektů i běžné praxe s dětmi, podpořené odbornými poznatky z oblasti rozvoje dětského čtenářství. 

Probíraná témata:

cíle a základní principy klubové práce

čtenářský klub jako mimoškolní aktivita, která může rozšířit čtenářskou zkušenost dětí

principy klubové práce s dětmi nečtenáři

čtení pro radost

čtení knih podle vlastního výběru

sdílení čtenářské zkušenosti

organizační kroky k založení klubu v mateřské školce

ukázka metod a postupů rozvíjejících čtenářství u nečtenářů

vyzkoušení si základních metod rozvoje čtenářství 

reflexe zkušeností z proběhlé lekce

možnosti aplikace ve vlastním pracovním prostředí

sdílení zkušeností a osvědčených postupů