Čtenářské kluby

MŠ: Jak založit čtenářský klub pro předškoláky, 8 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace: MSMT- 559/2018-1-114

doba trvání: 8 hodin (1 den)

maximální počet účastníků: 20 osob

přihlašování: http://www.novaskolaops.cz/aktualni-nabidka-kurzu/


V kurzu představíme základní vhled do metodiky rozvoje čtenářství u předškoláků, do současné dětské literatury a seznámíme Vás s praktickými zkušenostmi učitelů, kteří v mateřských školách rozvíjí dětské čtenářství cíleně. Nabízíme Vám zkušenosti, které jsme nabyli v projektu Brána ke vzdělání: Školní čtenářské kluby, a osvědčené postupy vzdělávacího programu Začít spolu, podpořené odbornými poznatky z oblasti rozvoje dětského čtenářství. 

Probíraná témata:

cíle a základní principy klubové práce

čtenářský klub jako mimoškolní aktivita, která může rozšířit čtenářskou zkušenost dětí

principy klubové práce

čtení pro radost

čtení knih podle vlastního výběru

sdílení čtenářské zkušenosti

organizační kroky k založení klubu

ukázka metod a postupů rozvíjejících čtenářství

vyzkoušení si základních metod rozvoje čtenářství

reflexe zkušeností z proběhlé lekce

možnosti aplikace ve vlastním pracovním prostředí

sdílení zkušeností a osvědčených postupů


Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.