Čtenářské kluby

ZŠ: Tisíc možných cest k podpoře čtenáře: jak ve školní (i mimoškolní) praxi (spolu)vytvářet čtenáře, 80 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace v systému DVPP:  MSMT- 176/2021-4-112

doba trvání: 80 hodin ve dnech: 

maximální počet účastníků: 20 osob

přihlášení: http://www.novaskolaops.cz/aktualni-nabidka-kurzu/

V kurzu představované metody a postupy jsou přenositelné do pedagogické praxe účastníků, k čemuž jsou účastníci vedeni skrze pravidelné plánování aplikace vyzkoušeného. Proto je během celé ho vzdělávacího programu účastníkům nabízena řada příležitostí své plány i realizace konzultovat jak s lektory a účastníky kurzu, tak se zkušenějšími učiteli, a to jak osobně, tak prostřednictvím e-mailu či skypu.

Probíraná témata:

„Čtenářské zrcadlo“ – reflexe sebe sama jako čtenáře a učitele čtení

Definice čtenářské gramotnosti

„Každá kniha je jiná“ – seznamování se současnou českou literaturou

„Tři pilíře“ – základní postupy rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků

„Čteme si společně“ – možnosti čtení jednoho společného textu

„Útěcha z literatury“ - didaktický potenciál textu

„V ponorce kapitána Nema“ – způsoby čtenářské odezvy

„Učitel čtení“ – plánování čtenářských lekcí s prvky akčního výzkumu

K plánování aplikace vyzkoušených metod bude prostor při každém setkání, resp. při závěrečném setkání každý z účastníků představí, jak se mu dařilo plán realizovat, resp. seznámí se závěry z realizované vyučovací jednotky.

Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.