Čtenářské kluby

ZŠ: Učitel - spolehlivý průvodce světem čtení, 56 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace v systému DVPP:  MSMT- 176/2021-4-112

doba trvání: 56 hodin (optimální rozvržení: 1 den + 3x dvouden + 1 den)

maximální počet účastníků: 20 osob

přihlášení: Aktuální nabídka kurzů | Nová škola, o.p.s (novaskolaops.cz)

Vzdělávací cyklus se skládá z úvodního setkání, kde proběhne rekapitulace, doplnění a upevnění základních principů rozvoje čtenářství, dále pak tří dvoudenních setkání postavených především na principech kolegiální podpory, sdílení a společném plánování. Zároveň každé ze setkání bude odborně zaměřeno na jednu z oblastí rozvoje čtenářství za účelem přenesení dalších odborných poznatků do praxe účastníků. Závěrečné jednodenní setkání pak bude především hodnotící, ale zároveň si na něm účastníci vytvoří model koncepčně rozvíjeného čtenářství ve své třídě či škole.
Během celého cyklu účastníkům nabízíme konzultační podporu prostřednictvím emailu, popřípadě jiného média.

Probíraná témata:

Základní principy rozvoje čtenářství

Jak učit čtenářství

Kniha a Čtenář – dvě základní čtenářské veličiny

Jak číst s maximálním užitkem

Kniha – učitelka, učitel – průvodce 

Ukotvení či tvorba koncepčního výukového plánu rozvoje čtenářství ve své třídě/škole


Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.