Čtenářské kluby

ZŠ: Tři pilíře čtenářské gramotnosti: jak ve školní (i mimoškolní) praxi (spolu)vytvářet čtenáře, 40 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace v systému DVPP: MSMT- 176/2021-4-112

doba trvání: 40 hodin (4 dny)

maximální počet účastníků: 20 osob

přihlášení: Aktuální nabídka kurzů | Nová škola, o.p.s (novaskolaops.cz)

V cyklu představované metody a postupy jsou přenositelné do pedagogické praxe účastníků, k čemuž jsou účastníci vedeni skrze pravidelné plánování aplikace vyzkoušeného. Proto v průběhu vzdělávacího cyklu účastníkům nabízíme příležitosti své plány i realizace konzultovat jak s lektory a účastníky kurzu, tak se zkušenějšími učiteli (osobně, e-mail, skype).
Kurz je koncipován obdobně jako 80hodinový kurz „Tisíc možných cest k podpoře čtenáře“, nicméně se jednotlivým tématům nevěnuje tak hluboce. Je alternativou pro ty zájemce, kteří se vzdělávání nemohou věnovat po dobu osmdesáti hodin. Tj. účastníci získají podobný rámec, ale metod, které budou v kurzy používány, a lekcí, jež si účastníci vyzkouší, bude zařazujeme méně.
Dostatečný čas věnujeme poznání dětské literatury, včetně hledání tzv. didaktického potenciálu konkrétních knih a textů, protože využití současných knih považujeme pro rozvoj dětského čtenářství za zásadní a současně „doporučování knih“ tvoří jeden v našich osvědčených tří pilířů čtenářské gramotnosti.
Čtyřicetihodinový cyklus nabízí ucelený program, je vhodný pro pedagogy, příp. knihovníky (mimo rámec DVPP).

Probíraná témata:

„Čtenářské zrcadlo“ – reflexe sebe sama jako čtenáře a učitele čtení

Definice čtenářské gramotnosti

„Každá kniha je jiná“ – seznamování se současnou českou literaturou

„Tři pilíře“ – základní postupy rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků

„Čteme si společně“ – možnosti čtení jednoho společného textu

„Útěcha z literatury“ - didaktický potenciál textu

„Učitel čtení“ – plánování čtenářských lekcí s prvky akčního výzkumu


Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.