Čtenářské kluby

ZŠ: Čtenářský klub jako vytváření společenství nad knihou, 40 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

Účastníci budou mít příležitost vyzkoušet si metody používané ve čtenářských klubech a naplánovat vlastní postupy práce v duchu rozvoje čtenářské gramotnosti.

Získají základní dovednosti pro vedení čtenářského klubu, a to jak jako volnočasové aktivity, tak součásti školní práce. Seznámí se s praktickými zkušenostmi učitelů, kteří vedou čtenářské kluby ve školách.

Součástí kurzu budou i modelové lekce práce s knihou s následnou reflexí. V průběhu celého kurzu jsou účastníkům nabízeny osobní konzultace prostřednictvím e-mailu či skypu.


číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112

doba trvání: 40 hodin (4 dny)

maximální počet účastníků: 20 osob

přihlášení: Aktuální nabídka kurzů | Nová škola, o.p.s (novaskolaops.cz)


Probíraná témata:

I. Dílna čtení jako základ klubové práce

 • prohloubení poznání výhod čtenářské dílny
 • postupy při výběru knihy
 • respektování individuálního pokroku dětí
 • rozhovory o knihách
 • tipy na zajímavé knihy, vhodné pro děti různých zájmů a různé čtenářské úrovně

II. Metody pro rozvoj dětského čtenářství

 • metody rozvoje čtenářské gramotnosti, techniky používané v klubech
 • modelové lekce práce s knihou
 • sdílení námětů a nápadů, které se osvědčily při práci s dětmi a při vytváření čtenářské kultury v rámci celé školy

III. Posílení vlastního čtenářského zážitku

 • smysl čtení – vlastní čtenářská zkušenost
 • vytváření čtenářsky podnětné prostředí
 • živé společenství nad knihou
 • zažití radosti se sdílené přečtených knih
 • inspirace k založení čtenářského klubu nejen pro děti

IV. Příprava čtenářské lekce

 • konzultace při přípravě výukové/klubové jednotky
 • realizace lekce
 • následná analýza a reflexe
 • aplikace získaných dovedností
 • sdílení příkladů dobré praxe

Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.