Čtenářské kluby

ZŠ: S knihou po škole – Školní čtenářský klub, 16 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace v systému DVPP: MSMT- 559/2018-1-114

doba trvání: 16 hodin (2 dny: Praha: 28. 8. a 12. 9. 2019)

maximální počet účastníků: 20 osob

přihlášení zde: http://www.novaskolaops.cz/aktualni-nabidka-kurzu/


Probíraná témata:

  • Základní principy klubové práce, ujasnění pojmu čtenářský klub, čtenářství a čtenářská gramotnost
  • Jak založit čtenářský klub
  • Základní formy práce s knihou
  • Cílený rozvoj čtenářství ve čtenářských klubech
  • Plán vlastní realizace volnočasové aktivity Čtenářský klub

 

Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.