Čtenářské kluby

ZŠ: S knihou po škole – Školní čtenářský klub, 16 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace v systému DVPP: MSMT - 176/2021-4-112

doba trvání: 16 hodin (2 dny: Praha: 30. 8. a 15. 9. 2022)

maximální počet účastníků: 20 osob

přihlášení zde: 30. 8. a 15. 9. 2022 / Praha / S knihou po škole – Školní čtenářský klub | Nová škola, o.p.s (novaskolaops.cz)


Probíraná témata:

  • Základní principy klubové práce, ujasnění pojmu čtenářský klub, čtenářství a čtenářská gramotnost
  • Jak založit čtenářský klub
  • Základní formy práce s knihou
  • Cílený rozvoj čtenářství ve čtenářských klubech
  • Plán vlastní realizace volnočasové aktivity Čtenářský klub

 

Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.