Čtenářské kluby

Jak založit čtenářský klub, 8 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112

doba trvání: 8 hodin (1 den)

maximální počet účastníků: 20 osob

přihlášení zde: http://www.novaskolaops.cz/aktualni-nabidka-kurzu/

Probíraná témata:

 • cíle a základní principy klubové práce
 • čtenářský klub jako mimoškolní aktivita, která může rozšířit čtenářskou zkušenost dětí
 • principy klubové práce
 • čtení pro radost
 • čtení knih podle vlastního výběru
 • sdílení čtenářské zkušenosti
 • organizační kroky k založení klubu
 • ukázka metod a postupů rozvíjejících čtenářství
 • vyzkoušení si základních metod rozvoje čtenářství
 • reflexe zkušeností z proběhlé lekce
 • možnosti aplikace ve vlastním pracovním prostředí
 • sdílení zkušeností a osvědčených postupů

Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.