Čtenářské kluby

Webinář: S knihou ve škole – Formy práce s knihou ve výuce čtení a literatury na základní škole, 16 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112

doba trvání: 16 hodin, on-line prostředí 

maximální počet účastníků: 20

přihlašování: Aktuální nabídka kurzů | Nová škola, o.p.s (novaskolaops.cz)

I. Čtenářství – vyjasnění pojmů, cílů a principů této oblasti

 • čtenářství jako celoživotní kulturní postoj
 • čtení – čtenářství – čtenářská gramotnost – sečtělost – vyjasnění pojmů
 • role školy v rozvoji čtenářství, reflexe vlastní práce
 • proč a jak čtenářství ve škole rozvíjet, základní principy a předpoklady jeho rozvoje

 (přímá online výuka, sdílení zkušeností online nástroji)

II. Kniha – důvod k četbě

 • smysl čtení – posilování vlastní čtenářské zkušenosti
 • důležitost čtenářsky podnětného prostředí pro rozvoj čtenářství
 • základní složky čtenářsky podnětného prostředí ve škole – koncepce, lidé, materiální vybavení
 • materiální vybavení – pravidla pro jeho funkčnost
 • čtení pro radost – možnost svobodné volby výběru knihy
 • kniha – motivace ke čtení – základní principy pro efektivní výběr knih, komentované ukázky aktuálně vycházejících knih vybraných v souladu s těmito principy
 • praktické návody, jak zvýšit působnost čtenářsky podnětného prostředí na žáky, např. aktivity k seznámení se s obsahem knihovny a čtenářských koutků, vizuální prvky sloužící k doporučování a výběru knih, celoškolní pravidelné čtenářské aktivity typu čtenářská snídaně apod.

(kombinace online výuky a e-learningových nástrojů, včetně nástrojů, které pomáhají sdílet a vyjadřovat názory)

III. Základní formy práce s knihou 

 • individuální čtenářské úrovně a potřeby žáků
 • společný titul x individuální výběr
 • dílna čtení – metoda umožňující společné sdílení individuální četby; zážitkové seznámení se s metodou, ovládnutí metody na úrovni možné implementace do vlastní výuky
 • čtenářská lekce – společná četba s konkrétním cílem z oblasti rozvoje čtenářství; zážitkové seznámení s formou práce, společná reflexe a analýza proběhlých lekcí; ovládnutí základních principů výstavby čtenářské lekce, metodika přípravy čtenářské lekce
 • hovory o knihách jako součást rozvoje kompetencí žáků k výběru knih ke čtení

(3 hodiny formou online výuky, 2 hodiny samostatné práce v průběhu semináře s online podporou lektorů – vyzkoušení si jednotlivých nástrojů pro dálkovou výuku – např. s využitím tabletu, s příp. následnou pauzou, bude-li přímo následovat IV. blok)

IV. Cílený rozvoj čtenářství ve vyučování

 • oblasti cílů rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti – čtenářské chování, proces čtení, interpretace textu
 • cíle z oblasti literární teorie
 • výběr vhodné formy práce s knihou pro naplňování konkrétních cílů
 • základy plánování vyučovací jednotky se čtenářským cílem
 • didaktický potenciál textu – kniha jako základ a zdroj podnětů pro cílené plánování
 • praktické ukázky a tipy na metody vhodné k některým čtenářským cílům
 • zkušenosti s cíleným rozvojem čtenářství ve škole

(kombinace přímé online výuky a samostatné práce v průběhu semináře s online podporou lektorů a sdílení s případnou pauzou, bude-li následovat V. blok)

V. Plán realizace práce s knihou ve vyučovací jednotce

 • příprava vyučovací jednotky se čtenářským cílem
 • plán nejbližšího rozvoje – kroky k zavedení čtenářských cílů a forem práce s knihou do svých vyučovacích plánů