Čtenářské kluby

Webinář: S knihou po škole - školní čtenářský klub ve školním i mimoškolním prostředí, 16 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112

doba trvání: 16 hodin, on-line prostředí 

maximální počet účastníků: 20

přihlašování: Aktuální nabídka kurzů | Nová škola, o.p.s (novaskolaops.cz)

I. Cíle a základní principy klubové práce, ujasnění pojmu čtenářský klub, čtenářství a čtenářská gramotnost

 • vymezení pojmů – čtenářství, čtenářská gramotnost
 • čtenářský klub jako mimoškolní aktivita, s prokázaným pozitivním dopadem na rozvoj čtenářství žáků
 • čtenářský klub - živé společenství nad knihou – modelová schůzka klubu
 • základní principy dobrého fungování čtenářského klubu
 • tři pilíře klubové práce – tři jednoduché aktivity, které zajistí dopad této mimoškolní aktivity na rozvoj čtenářství

(kombinace online výuky a e-learningových nástrojů, včetně nástrojů, které pomáhají sdílet a vyjadřovat názory)

II. Jak založit čtenářský klub

 • čtenářský klub jako součást koncepce školy (vzdělávací instituce) v oblasti čtenářské gramotnosti
 • materiální vybavení – vznik čtenářsky podnětného prostředí s vlivem na maximální počet žáků, výběr vhodné literatury
 • organizační stránka klubu – nábor, personální zajištění, časová dotace, materiální zajištění apod. - praktické rady, tipy a zkušenosti

(1 hodina – komentovaná online prezentace)

III. Základní formy práce s knihou

 • smysl čtení – posilování vlastní čtenářské zkušenosti
 • čtení pro radost – možnost svobodné volby výběru knihy
 • hovory o knihách, rozvoj kompetencí žáků k výběru knih ke čtení
 • individuální čtenářské potřeby žáků
 • společný titul x individuální výběr
 • dílna čtení – metoda umožňující společné sdílení individuální četby; zážitkové seznámení se s metodou, ovládnutí metody na úrovni možné implementace do klubové práce
 • čtenářská lekce – společná četba s konkrétním cílem z oblasti rozvoje čtenářství; zážitkové seznámení s formou práce, společná reflexe a analýza proběhlých lekcí; ovládnutí základních principů výstavby čtenářské lekce, metodika přípravy čtenářské lekce

(3 hodiny formou online synchronního vzdělávání ve formátu 2 hodiny + pauza + 1 hodina, 2 hodiny samostatné práce v průběhu semináře (s online podporou lektorů) – vyzkoušení si jednotlivých nástrojů- s následnou pauzou, 1 hodina online synchronní sdílení – např. s využitím tabletu)

IV. Cílený rozvoj čtenářství ve čtenářských klubech

 • oblasti cílů rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti – čtenářské chování, proces čtení, interpretace textu
 • výběr vhodné formy práce s knihou pro naplňování konkrétních cílů
 • plánování aktivit klubové práce s cílem rozvoje čtenářství
 • didaktický potenciál textu – kniha jako základ a zdroj podnětů pro cílené plánování
 • praktické ukázky a tipy na metody vhodné k některým čtenářským cílům

(kombinace přímé online synchronní výuky a samostatné práce v průběhu semináře a sdílení)

V. Plán vlastní realizace volnočasové aktivity Čtenářský klub

 • workshop k přenesení poznatků a vlastních vizí do konkrétního plánu realizace volnočasové aktivity Čtenářský klub ve vlastní vzdělávací instituci