Čtenářské kluby

Webinář: Krátká procházka lesem příběhů, 8 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

Číslo akreditace v systému DVPP: MSMT-176/2021-4-112

Doba trvání: 8 hod (1 den)

Maximální počet účastníků: 20 osob

Přihlašování: Aktuální nabídka kurzů | Nová škola, o.p.s (novaskolaops.cz)

I. Vzdělávací program „Učíme se příběhem“ a úvod do naratologie

 • základní informace o programu, struktura vzdělávacího cyklu
 • potenciál a role příběhu
 • spolupráce formálního a neformálního vzdělávání, výuka v tandemu
 • specifika pro práci s dětmi se SVP v rámci programu
 • cesta ke zdrojům – program, doprovodné a rozšiřující materiály
 • co je naratologie a k čemu je žákům
 • průniky s RVP
 • narativ, narativ v literatuře, nenarativní literatura
 • příběh a diskurz
 • naratologické kategorie

II. Aplikace do praxe 

 • čtenářská lekce z programu (vybráno dle zaměření účastníků)
 • navazující dílna čtení z programu (vybráno dle zaměření účastníků)

II. Aplikace do praxe – navazující blok

 • rozšiřující aktivita pro ukotvení učiva – pisatelské kostky
 • možnosti žákovské evaluace
 • knihy v programu aneb jak rozvíjet i v rámci výuky teorie čtenářské chování žáků – důležitá role knihoven a knihovníkům

III. Reflexe

 • rekapitulace probrané teorie z oblasti naratologie v bloku II.
 • reflexe možného přenosu do praxe, úskalí realizace, doplnění mezer
 • zdroje dalšího vzdělávání k tématu
 • diskuze, prostor pro dotazy