Čtenářské kluby

Učíme se příběhem - Učíme příběh: naratologie ve školní praxi – rozšířený kurz, 32 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112

doba trvání: 32 hodin 

maximální počet účastníků: 20

přihlašování: Aktuální nabídka kurzů | Nová škola, o.p.s (novaskolaops.cz)

I. Fenomén příběhu a vzdělávací program „Učíme se příběhem“

 • základní informace o programu, struktura vzdělávacího cyklu
 • příběh v lidské kultuře
 • potenciál a role příběhu nejen ve vzdělávání, ale i v osobnostním a sociálním rozvoji
 • spolupráce formálního a neformálního vzdělávání
 • výuka v tandemu, specifika pro práci s dětmi se SVP

II. Naratologie – základy teorie uplatňované ve vzdělávacím programu

 • co je naratologie – kořeny vědy, současnost
 • proč nás má zajímat a k čemu je žákům
 • průniky s RVP
 • koncept systematizace cílů výuky literatury – 4 oblasti (čtenářské chování, proces čtení, literární dílo a interpretace a kritika) – definovaní oblasti naratologie v rámci konceptu a její provázání s ostatními oblastmi
 • narativ, narativ v literatuře, narativ v jiných médiích, nenarativní literatura
 • příběh a diskurz – roviny narativu
 • kategorie příběhu – postava a událost
 • kategorie času – čas příběhu a čas diskurzu
 • kategorie diskurzu – vypravěč, adresát, fokalizace
 • prokládání výuky teorie aktivitami s ilustračními texty

III. Aplikace do praxe – zážitkové seznámení s programem „Učíme se příběhem“

 • čtenářská lekce k úvodu do narativu – odlišení rovin příběhu a diskurzu
 • čtenářská lekce z programu na některou z kategorií příběhu (vybráno dle zaměření účastníků)
 • navazující dílna čtení z programu (vybráno dle zaměření účastníků)
 • rozšiřující aktivita pro ukotvení učiva – pisatelské kostky
 • čtenářská lekce z programu na některou z kategorií diskurzu (vybráno dle zaměření účastníků)
 • navazující dílna čtení z programu (vybráno dle zaměření účastníků)
 • rozšiřující aktivita pro ukotvení učiva – pisatelské kostky
 • možnosti žákovské evaluace
 • knihy v programu aneb jak rozvíjet i v rámci výuky teorie čtenářské chování žáků – důležitá role knihoven a knihovníkům

IV. Naratologická analýza textů – od aplikace k samostatné tvorbě

V. Reflexe nabytých poznatků a dovedností

 • aplikace nabytých znalostí teorie i metodiky na text pro dospělé čtenáře
 • zdroje dalšího vzdělávání k tématu – internet, odborná literatura, doplnění mezer
 • plán pro aplikaci poznatků kurzu do vlastní pedagogické činnosti, konzultace k plánu, sdílení