Čtenářské kluby

Krátká procházka lesem příběhů: Úvod do naratologie ve školní praxi, 8 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112

doba trvání: 8 hodin 

maximální počet účastníků: 20

přihlašování: Aktuální nabídka kurzů | Nová škola, o.p.s (novaskolaops.cz)

I. Vzdělávací program „Učíme se příběhem“

 • základní informace o programu, struktura vzdělávacího cyklu
 • potenciál a role příběhu
 • spolupráce formálního a neformálního vzdělávání, výuka v tandemu
 • specifika pro práci s dětmi se SVP v rámci programu
 • cesta ke zdrojům – program, doprovodné a rozšiřující materiály

II. Naratologie – základy teorie uplatňované ve vzdělávacím programu

 • co je naratologie a k čemu je žákům
 • průniky s RVP
 • narativ, narativ v literatuře, nenarativní literatura
 • příběh a diskurz
 • naratologické kategorie

III. Aplikace do praxe 

 • čtenářská lekce z programu (vybráno dle zaměření účastníků)
 • navazující dílna čtení z programu (vybráno dle zaměření účastníků)
 • rozšiřující aktivita pro ukotvení učiva – pisatelské kostky
 • možnosti žákovské evaluace
 • knihy v programu aneb jak rozvíjet i v rámci výuky teorie čtenářské chování žáků – důležitá role knihoven a knihovníkům

IV. Reflexe

 • reflexe možného přenosu do praxe, úskalí realizace, doplnění mezer
 • zdroje dalšího vzdělávání k tématu