Čtenářské kluby

MŠ: Čtenářem odmalička - rozvoj čtenářství v předškolním věku (16 hod)

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

Dvoudenní vzdělávací cyklus je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy rozvoje čtenářské pregramotnosti a čtenářství u předškolních dětí.

Cílem všech představovaných metod a forem práce je budování čtenářského společenství s předškoláky a funkčního čtenářsky podnětného prostředí v institucích vzdělávajících předškolní děti.

Účastníci budou mít příležitost sami si vyzkoušet představované metody, společně je reflektovat a naplánovat si vlastní postupy práce v duchu rozvoje čtenářské pregramotnosti. Frekventanti kurzu se dále seznámí se současnou dětskou literaturou a s řadou knih  budou moci přímo pracovat v lekcích či čtenářských dílnách.

Budou mít možnost sdílet praktické zkušenosti učitelů z mateřských škol a čtenářských klubů pro předškoláky, důležitou součástí kurzu je vzájemná kolegiální podpora. Účastníkům je též nabízena emailová a skypová konzultační činnost.


Číslo akreditace v systému DVPP: MSMT- 176/2021-4-112

Doba trvání: 16 hodin (2 dny)

Maximální počet účastníků: 20 osob

Přihlášení zde: Aktuální nabídka kurzů | Nová škola, o.p.s (novaskolaops.cz)

Jednotlivé probírané oblasti:

  • Čtenářství – vyjasnění pojmů, cílů a principů této oblasti
  • Kniha – důvod k četbě
  • Základní formy práce s knihou
  • Cílený rozvoj čtenářství v práci s dětskou skupinou
  • Plán realizace práce s knihou ve vzdělávací jednotce


Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.