Čtenářské kluby

MŠ: Čtenářský klub aneb Vytváříme společenství nad knihou s předškoláky, 40 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace:  MSMT- 559/2018-1-114

doba trvání: 40 hodin

maximální počet účastníků: 20 osob

přihlašování: http://www.novaskolaops.cz/aktualni-nabidka-kurzu


Kurz, připravený ve spolupráci se Step by Step ČR, o. p. s., je určen pro pedagogické pracovníky mateřských škol, rodinných center a ostatní zájemce o předškolní pedagogiku.

Umožní Vám během čtyř výukových dní potkat více lektorů, odborníků na dětské čtenářství i předškolní pedagogiku.

Základem náplně jsou nejen teoretické poznatky z oblasti čtenářské pregramotnosti, ale především jejich zavedení do praxe. Uvidíte řadu ukázkových čtenářských lekcí pro předškoláky, naučíte se cíleně plánovat čtenářské aktivity, prakticky Vám poradíme s organizací klubu a seznámíme Vás s širokou škálou knižních titulů pro předčtenáře.

Kurz je dále prostorem pro vzájemné sdílení zkušeností a osvědčených postupů a k povzbuzení čtenářského života nás všech. V rámci kurzu budete moci navštívit některou z mateřských škol společnosti Step by Step ČR a vidět cílený rozvoj předškolního čtenářství přímo v praxi.