Čtenářské kluby

Dopisy v lahvi

Z oběžníků vybíráme...

Seznamte se s vybranými materiály, které jsme v rámci projektu doposud připravili. Pište na jana.horovska@novaskolaops.cz, pokud chcete dostávat náš projektový newsletter "První strana".