Čtenářské kluby

Dopisy v lahvi

Z oběžníků vybíráme...

První strana č. 6 je celá věnována ústřední aktivitě všech čtenářských klubů - dílně čtení. Najdete v ní konkrétní inspirace pro vedení dílen ověřené v praxi a zkušenosti kolegyň s dílnou čtení nejen v klubech, ale i ve škole a knihovně. V úvodním textu se pak můžete s námi více zamyslet nad cílem a možnostmi této formy sdíleného individuálního čtení a v závěru časopisu pak tradičně nahlédnout do čtenářského soukromí několika z nás. Přejeme Vám příjemné počtení!

Pište na jana.horovska@novaskolaops.cz, pokud chcete dostávat naše projektové newslettery pravidelně.