Čtenářské kluby

O co jde?

O dobrodružnou cestu plnou neočekávaných zvratů… Naší snahou je přenést do českého prostředí čtenářské kluby jako prostor pro scházení se dětí nad knihami, a to konkrétně jako volnočasový kroužek nabízený školou svým žákům. Skupinka dětí spolu s dvěma dospělými - ideálně učitelem a knihovníkem v mužské či ženské variantě - si každý týden povídají o tom, co a proč čtou, půjčují si knihy z klubové knihovničky, baví se různými hrami a pojídáním sušenek, ale především si čtou. Z nedávného interního průzkumu vyplynulo, že právě čtení mají děti v klubu nejraději.

Máš co číst?

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory jsou sítí pročtenářsky orientovaných škol, které se nyní otevírají všem zájemcům o rozvoj čtenářství dětí a mládeže. Od března 2017 organizují pravidelná měsíční setkávání, aby umožnili svým návštěvníkům sdílet zkušenosti, diskutovat nad klíčovými tématy, vyzkoušet si různé čtenářské lekce, seznámit se s novými knihami.

další informace

aktuálně

Nedávno proběhla pedaogickými diskuze o tom, zda stačí je dílna čtení vhodná pro rozvoj dětského čtenářství. Hovořilo se o americkém výzkumu, který ji nepovažoval za dostačující prostředek. Citovanou knihu Vám předstaujeme zde. Mimo jiné se zde dočteme, že samostatné tiché čtení nestačí, ale je pro rozvoj dětského čtenářtví nutnou podmínkou.