O co jde?

O dobrodružnou cestu plnou neočekávaných zvratů… Naší snahou je přenést do českého prostředí čtenářské kluby jako prostor pro scházení se dětí nad knihami, a to konkrétně jako volnočasový kroužek nabízený školou svým žákům I. stupně, ale i mladším sourozencům a kamarádům…

Máš co číst?

Jak to v praxi vypadá?

Každý týden odpoledne se s dětmi scházíme v klubové místnosti, povídáme si o knížkách i o životě, čteme, doporučujeme si knížky, hrajeme hry, pojídáme sušenky… A jednou za pár měsíců klub otevřeme a pozveme všechny, kdo se chtějí přijít podívat, případně nás čímkoliv podpořit. Do klubu chodí i děti, které ještě neumějí číst a psát, i jim umíme četbu zprostředkovat…

aktuálně

Nedávno proběhla pedaogickými diskuze o tom, zda stačí je dílna čtení vhodná pro rozvoj dětského čtenářství. Hovořilo se o americkém výzkumu, který ji nepovažoval za dostačující prostředek. Citovanou knihu Vám předstaujeme zde. Mimo jiné se zde dočteme, že samostatné tiché čtení nestačí, ale je pro rozvoj dětského čtenářtví nutnou podmínkou.