Čtenářské kluby

O co jde?

O dobrodružnou cestu plnou neočekávaných zvratů… Naší snahou je přenést do českého prostředí čtenářské kluby jako prostor pro scházení se dětí nad knihami, a to konkrétně jako volnočasový kroužek nabízený školou svým žákům. Skupinka dětí spolu s dvěma dospělými - ideálně učitelem a knihovníkem v mužské či ženské variantě - si každý týden povídají o tom, co a proč čtou, půjčují si knihy z klubové knihovničky, baví se různými hrami a pojídáním sušenek, ale především si čtou. Z nedávného interního průzkumu vyplynulo, že právě čtení mají děti v klubu nejraději.

Máš co číst?

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory jsou sítí pročtenářsky orientovaných škol, které se nyní otevírají všem zájemcům o rozvoj čtenářství dětí a mládeže. Od března 2017 organizují pravidelná měsíční setkávání, aby umožnili svým návštěvníkům sdílet zkušenosti, diskutovat nad klíčovými tématy, vyzkoušet si různé čtenářské lekce, seznámit se s novými knihami.

další informace

aktuálně

Milí přátelé Čtenářských klubů,

do nového roku Vám přejeme mnoho štěstí, zdraví, spoustu krásného čtení a dostatek času na něj!