Čtenářské kluby

O co jde?

O dobrodružnou cestu plnou neočekávaných zvratů… Naší snahou je přenést do českého prostředí čtenářské kluby jako prostor pro scházení se dětí nad knihami, a to konkrétně jako volnočasový kroužek nabízený školou svým žákům. Skupinka dětí spolu s dvěma dospělými - ideálně učitelem a knihovníkem v mužské či ženské variantě - si každý týden povídají o tom, co a proč čtou, půjčují si knihy z klubové knihovničky, baví se různými hrami a pojídáním sušenek, ale především si čtou. Z nedávného interního průzkumu vyplynulo, že právě čtení mají děti v klubu nejraději.

Máš co číst?

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory jsou sítí pročtenářsky orientovaných škol, které se nyní otevírají všem zájemcům o rozvoj čtenářství dětí a mládeže. Od března 2017 organizují pravidelná měsíční setkávání, aby umožnili svým návštěvníkům sdílet zkušenosti, diskutovat nad klíčovými tématy, vyzkoušet si různé čtenářské lekce, seznámit se s novými knihami.

další informace

aktuálně

Prostřednictvím kamery Zpráviček České televize se můžete podívat do čtenářského klubu ZŠ Campanus, který navštívila oblíbená autorka dětských knížek Klára Smolíková, jenž provedla děti některými známými světovými knihovnami. Oproti obvyklému hravému stylu čtenářského klubu bylo její vyprávění tentokrát spíše netradiční: svým uspořádáním mohlo trochu připomínat školní vyučování a pro některé děti bylo možná množství informací mírně náročnější, nicméně i tak se její povídání velmi líbilo a knížky, které přinesla na ukázku, sklidily velký úspěch.