Čtenářské kluby

O co jde?

Chceme dětem z mateřských a základních škol, a to i těm, které mají speciální vzdělávací potřeby, protože pocházejí z nepodnětného či sociálně slabého prostředí nebo mají nějakou specifickou poruchu učení, ukázat radost ze čtení a příjemný čas strávený nad knížkou. Chceme prohlubovat poznání volnočasových čtenářských klubů fungujících ve školách či knihovnách. Chceme rozvíjet čtenářské společenství tvořené dětmi, rodiči, učiteli, knihovníky, teoretiky dětského čtenářství, speciálními pedagogy. Sledujte nás i na www.facebook.com/ctenarskekluby/

Máš co číst?

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory „Vytváříme společenství nad knihou" jsou sítí pročtenářsky orientovaných základních škol, které se otevírají všem zájemcům o rozvoj čtenářství dětí a mládeže. Akce jsou dvouhodinové a probíhají formou praktických workshopů s možností se zapojit. Centra vás seznámí s příklady dobré praxe od nás i ze zahraničí, umožní vám potkat spisovatele knih pro děti a mládež a pozvou vás k návštěvě svých čtenářských klubů. V centrech máte příležitost předávat i své zkušenosti a sdílet vlastní čtenářství.

další informace

aktuálně

Rocková kapela aneb poezie v dětském čtenářství na Světě knihy 2018

„Kdybysme byli rocková kapela, rozjeli bysme to hlučně a zvesela. Hráli a zpívali bysme jak ďasi a nosili šíleně dlouhý vlasy…“ Rocková kapela a „bysme“ se ve školách příliš nenosí. Když si je spojíme s poezií, tím spíše nám zůstává rozum stát. Ve čtenářských klubech však víme, že knížky jsou tu proto, aby nás přenesly do jiných světů, a o to se s námi pojďte pokusit na dílně knihovnice Hany Holubkovové věnované poezii Shela Silversteina. Uvidíte, že básně děti baví, a ty s odlišným mateřským jazykem si jejich prostřednictvím i velmi efektivně rozšiřují slovní zásobu. Setkání je určeno dětem 1. stupně ZŠ, jejich učitelům, knihovníkům, rodičům.

Kdy? 10. května 2018 od 10:00 hodin

Kde? Na Světě knihy

Kdo? Hana Holubkovová, Eva Bělinová