Čtenářské kluby

S knihou ve škole – formy práce s knihou ve výuce čtení a literatury na základní škole, 16 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace v systému DVPP: MSMT- 559/2018-1-114

doba trvání: 16 hodin (2 dny: Praha: 9. 4. a 20. 4., Lipník nad Bečvou: 23. 4. a 3. 5.)

maximální počet účastníků: 20 osob

přihlášení zde: http://www.novaskolaops.cz/aktualni-nabidka-kurzu/


Probíraná témata:

Čtenářství – vyjasnění pojmů, cílů a principů

Kniha – důvod k četbě

Základní formy práce s knihou

Cílený rozvoj čtenářství ve vyučování

Plán realizace práce s knihou ve vyučovací jednotce


Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.