Čtenářské kluby

Patricie Koubská

Malý mnich si dlouho myslel, že labyrint a bludiště označuje jednu a tutéž věc, až jednou, během své cesty do Maloo, narazil  na labyrint v jedné z francouzských katedrál.

Místní kněz tam jemu a dalším zvědavým poutníkům rozdíl mezi bludištěm a labyrintem objasnil.

„V bludišti člověk naráží na slepé uličky. Je možné se v něm ztratit a nikdy už nenajít cestu ven,“ popisoval kněz. „Tak to často vypadá i s cestami tohoto světa.

Ačkoli se zdá, že i v labyrintu existuje mnoho cest, je ve skutečnosti jen jediná a poutníka přivádí stále blíže ke středu všech věcí. Nejsou tu žádné slepé uličky ani překážky, jen stezka neustále se vinoucí ke středu. Když se k němu člověk přibližuje, nachází stále větší duchovní hloubku a vše je mu jasnější. Pro ty kdo věří, že je život labyrintem, a ne bludištěm!“

Harry Farra: Malý mnich a jeho začátky


zpět na team