Čtenářské kluby

Čtenářský klub Staňkov, 2. st.

ZŠ Staňkov

vede:
Jitka Suchá a Věnceslava Schenková (knihovnice)

schůzky:
čtvrtek 13.30 - 15.00

Náš čtenářský klub navštěvují žáci z 5. a 6. ročníku, z nichž část tvoří děti se speciálními vzdělávacími potřebami a potkáváme se jedenkrát týdně na dvě vyučovací hodiny. Naším cílem je vytvářet čtenářské společenství a k tomu nám napomáhá bohatá nabídka knih, zajímavý program a prostor pro čtení v příjemném a bezpečném prostředí klubové knihovny. Důležitou náplní klubových lekcí je sdílení vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem, přímá práce s knihou během samotné schůzky s důrazem na samotné čtení knih dle vlastního výběru formou dílny čtení a také půjčování knih domů.

V našem čtenářském klubu organizujeme kromě pravidelné činnosti i schůzky s odlišnou náplní. Jedná se například o Den otevřeného klubu, kdy mohou na schůzku přijít i rodiče a učitelé naší školy, dále návštěvy zajímavých osobností či scénické čtení. 

Děti navštěvují klub rády a je vidět, že je práce v klubu baví, a to nám přináší největší radost.

www.zsstankov.cz